Yönetim

 

Şirket Müdürleri

 

                 Genel Müdür                                                           Genel Müdür ve Şirket Ortağı

   Rainer Rossbach                                                                      Hayati Emiroğlu