İSG – İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre

Kararlı ve hızlı şekilde ilerleyen küreselleşme, iş güvenliğinin yanı sıra çevre ve sağlığın korunması açısından da yeni zorluklar ortaya koymaktadır. Küresel olarak faaliyet gösteren bir şirket olarak BAUER Grubu, çok sayıda Alman çalışanını düzenli olarak deniz aşırı görevlere göndermektedir. Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da üretim tesisleri işletiyoruz.

 

Ayrıca, her yıl dünyanın hemen her ülkesinde inşaat projeleri yürütüyoruz. Bunun sonucunda da en önemli görevlerimizden biri, işgücümüz için sağlığın korunması ve Gruptaki her bir çalışan için güvenli çalışma koşullarının sağlanmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre (İSG) alanında dünya çapında standartlar oluşturduk. BAUER Grubu, tüm şirketlerimiz için yüksek İSG standartları ve İSG yönergeleri uygulayarak bu soruna yanıt vermektedir.

 

BAUER Group Standartları ve Politikası

 

HSE Standard of BAUER Group

HSE Policy of BAUER Group